Academic Press Europe - uitgever van proefschriften, monografieen, studieboeken, Regionale boeken

Why publish with us?

Make me an offer

A quick look at your book!

How to reach us?

Email Mail

Waarom bij ons uitgeven?

Stuur mij een offerte

Een snelle blik op uw boek!

Hoe ons te bereiken?

Publisher of
uitgever van

Dissertations
proefschriften

Regional books
Regionale boeken

Monographs
monografieën

Textbooks
studieboeken

Shop Shop

Boek 1 Boek 2 Unique
uniek

competitive prices
concurrerende prijzen

front door delivery
Franco geleverd

high quality books
hoogwaardige kwaliteit boeken

swift production
snelle productie

Why publish with us?
- Because our prices are competitive in comparison with others
- We deliver books at your front door
- We produce quickly when necessary
- We designe of the cover is for free
- We maintain high standards concerning quality
- Because of our profound marketing and promotion
- We offer your book for sale in our internet bookstore
- We offer interesting royalties


Waarom bij ons uitgeven?
- Omdat onze prijzen concurrerend zijn in vergelijking met die van anderen
- Wij leveren de boeken aan huis.
- Wij kunnen snel produceren
- Het ontwerp van het omslag is gratis
- Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel
- Wij pakken marketing en promotie grondig aan
- Wij verkopen uw boek via onze webshop
- Omdat we aantrekkelijke royalties uitbetalen


Make me an offer
Click in the Menu on "Make me an offer" to fill in the form.

Stuur mij een offerte
Klik in het Menu op "Stuur mij een offerte" om het formulier in te vullen.

A quick look at your book!
Would you like to see how your book is going to look like? Please email us your name and the title of your proposed publication. We will send you as quickly as possible a coverdesign of your book. There are no further obligations!

Een snelle blik op uw boek!
Wilt u zien hoe uw boek eruit komt te zien? Stuur ons een email met uw naam en de titel van uw werk. Wij sturen u dan zo snel mogelijk een omslagontwerp toe van uw boek. Er zijn geen verdere verplichtingen!

How to reach us?
If you have plans to publish your book with Academic Press Europe, please contact us in time! The making of a book often is a laborious affair! You can reach us by mail, email (see above) or telephone


Academic Press Europe

P.O. Box 6033
8902 HA Leeuwarden
The Netherlands

info@academicpresseurope.com

Hoe ons te bereiken?
Als u overweegt bij Academic Press Europe uw boek uit te geven, neemt u dan alstublieft op tijd contact met ons op. Het produceren van een boek neemt vaak veel tijd in beslag! U kunt ons bereiken via de post, ons emailadres (zie boven) of per telefoon


Academic Press Europe

P.O. Box 6033
8902 HA Leeuwarden
The Netherlands

info@academicpresseurope.com


Author s agreement
After Academic Press Europe and the author have reached an agreement, a contract-letter will be drafted. In this letter all the essentials and mutual obligations of the agreement will be enumerated.


Afspraken met auteurs
Nadat Academic Press Europe en de auteur overeenstemming hebben bereikt over de uitgave van een werk, wordt een briefcontract opgesteld waarin alle essentieële onderdelen van de productie en wederzijdse verplichtingen staan vermeld.


A printed book or a printing-on-demand book?
Academic books with a limited circulation (dissertations) can best be produced in a printing-on-demand fashion. It is less expensive compared to a printed book, but also of lesser quality. Of course, a printed book is a professionally made book which can be offered to a wider interested audience. We advice to order a professionally made book when it is fit to be offered to the market of professionals. This is mostly the case with monographs and textbooks.

What we ask from you
All manuscripts for publication should be delivered to Academic Press Europe in fully typeset format, unless otherwise agreed. Please account the book measures 130 mm (breadth) with 195 mm (height. The typeset manuscript should in all circumstances be delivered in hard copy; manuscripts in digital format (postscript or PDF) are welcome.Een gedrukt boek of een printing-on-demand boek?
Academisch boeken met een beperkte oplage (proefschriften) kunnen het beste printing-on-demand geproduceerd worden. Het is minder duur in vergelijking met gedrukte boeken, maar ook van iets mindere kwaliteit. Gedrukte boeken worden professioneel geproduceerd en kunnen daardoor aan een breder publiek worden aangeboden. Wij adviseren om een boek te drukken als het geschikt is om aan een publiek van professionals aan te bieden. Dat is meestal het geval bij monografieën en studieboeken.

Wat wij van u vragen
Alle voor publicatie bestemde manuscripten dienen volledig gezet aangeleverd te worden, tenzij anders afgesproken. Houd u alstublieft rekening met de afmeting van het binnenwerk (130 mm x 195 mm). Het gezette manuscript dient onder alle omstandigheden als uitdraai te worden aangeleverd; digitale aanlevering (postscript of PDF) is welkom.


Marketing and promotion
Essential for any publication is to reach the proposed target group(s), consisting mainly of academic peers, a number of institutions, university libraries, specific groups of professionals and policy makers. Some publications appeal to a (much) wider audience. For this purpose Academic Press Europe has developed a marketing questionnaire for the author to complete.Marketing en promotie
Essentieel voor iedere publicatie is het bereiken van de beoogde doelgroep(en). De afzetmarkten bestaan hoofdzakelijk uit collega's uit het vakgebied, een aantal instellingen, universiteitsbibliotheken, leden van een specifieke beroepsgroep en beleidsmakers. Sommige publicaties zijn aantrekkelijk voor een groter publiek. Academic Press Europe heeft voor dit doel een vragenlijst ontworpen, die door de auteur wordt ingevuld.